اتحادیه دامداران ایران

اسامی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهندس حسين نعمتي از استان قزوین


نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای حجت الاسلام سید محمود موسوی رستگار از استان خراسان جنوبی


منشی هیئت مدیره : جناب آقای سید سعید حسینی از استان مرکزی


عضو هیئت مدیره : جناب آقای عباس نادری آذربایجانی از استان فارس


عضو هیئت مدیره : جناب آقای بهرام دهقانی از استان چهارمحال و بختیاری


بازرس : جناب آقای قاسم علی حسن زاده از استان اصفهان


بازرس : جناب آقای حسین سلیمی از اتحادیه دامداران خراسان رضوی


مدیرعامل:جناب آقای مهندس علیرضا عزیزالهی