صفحه اصلیخرید و فروش

خرید و فروش

 

مورخ 1396/08/06 

ردیف

نهاده

قیمت(تومان)

1

ذرت برزیل (محدود با هماهنگی)

915

2

ذرت امیر


925

3

جو سفید نوشهر(محدود باهماهنگی)

930

4

جو بندر امیر آباد


950

5

جو قزاق مشهد

970

6

 سویا آرژانتین

1690 

7

 سویا برزیل

1645

8

کنجاله پلیت کلزا روس امیر آباد (پروتِین %35)

 1455

9

کنجاله پلیت آفتابگردان امیر آباد (پروتّین %31)


955

10

سویا نوید 

1585 

11

کنجاله تخت تخم پنبه آذربایجان

قیمت کف بازار

 

 

بازگشت به بالا