صفحه اصلیدرباره ما

درباره ما

 

 يكي از اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي و اجتماعي خويش مي باشد. به همين منظور تعاونيها و اتحاديه هاي توليدي در قالب قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350/3/16 به مرور تشكيل شده و در راستاي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات اجرايي شدن اصل 43 آن قانون را فراهم نمودند و در اين رابطه دامداران توانستند با تلاش شبانه روزي ، نياز كشور به فرآورده هاي لبني كه 80 درصد از نياز جمعيت 36 ميليون نفري قبل از انقلاب را که از كشورهاي خارج تامين مي گردید، براي 76 ميليون نفر جمعيت فعلي تامين نموده و ميزان قابل توجهي نيز به كشورهاي عراق ، افعانستان ، عربستان ، كشورهاي آسياي ميانه و بعضي از كشور هاي اروپايي صادر کنند.

اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي دامداران ايران با تحت پوشش داشتن 33 اتحاديه استاني، بیش از 600 شركت تعاوني شهرستاني و 1 ميليون و 300 هزار عضو دامدار اولين و بزرگترين شبكه تعاونيهاي تخصصي بخش كشاورزي مي باشد كه در سال 1375 تاسيس گرديد. اين اتحاديه در چارچوب وظايف تعريف شده در اساسنامه ، اقداماتي  بايد انجام دهد كه حاصل آن ، كاهش هزينه هاي توليد و افزايش درآمد و نهايتاً اقتصادي شدن توليد براي دامداران باشد

 

 

 

 

 

 

بازگشت به بالا